شماره ركورد :
91822
پديد آور :
يزدي نژاد، زهرا، 1338-
عنوان :
وداع في ليله مقمره
شرح پديد آور :
تدوين و تنظيم زهرا يزدي نژاد/ ترجمه ضياآ الجبوري و نظيره شمائلي فرد
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1424ق . = 2004م . = 1382.
مشخصات ظاهري :
ص 192
فروست :
من قصص المقاومه
يادداشت :
عربي , عنوان اصلي : وداع در شب مهتابي
موضوع :
داستانهاي فارسي -- قرن 14 , داستانهاي عربي -- قرن م 20
ردة اصلي :
3فا8/
رده فرعي :
62
شمارة كاتر :
ي52و
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
امرايي
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت