شماره ركورد :
91794
پديد آور :
شريفي، فرحناز، 1355 -
عنوان :
خوابيدن در هواي آزاد: و چند داستان كوتاه ديگر
شرح پديد آور :
فرحناز شريفي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1388
مشخصات ظاهري :
87 ص.
موضوع :
داستان هاي كوتاه فارسي- قرن 14
ردة اصلي :
8فا3/
رده فرعي :
62
شمارة كاتر :
ش467خ
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت