شماره ركورد :
91363
پديد آور :
كلانتر مهرجردي، عليرضا، 1356-
عنوان :
جريان شناسي ليبراليسم در ايران انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي ﴿1357- 1285﴾
شرح پديد آور :
عليرضا كلانتر مهرجردي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1388
مشخصات ظاهري :
223ص
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 223- 212
موضوع :
آزاديخواهي- ايران- تاريخ , آزاديخواهي
ردة اصلي :
320/
رده فرعي :
510955
شمارة كاتر :
ك626ج
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت