شماره ركورد :
90701
پديد آور :
نادري، عليرضا
عنوان :
نمايشنامه 31/6/77 [ سي و يك /شش/هفتاد و هفت]
شرح پديد آور :
عليرضا نادري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1385
مشخصات ظاهري :
128ص
فروست :
سلسله انتشارات نشر قطره , هنر و ادبيات ايران
موضوع :
نمايشنامه فارسي- قرن 14
ردة اصلي :
8فا3/
رده فرعي :
62
شمارة كاتر :
ن136ن
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت