شماره ركورد :
8995
پديد آور :
نهرو، جواهر لعل، 1889 - 1964
عنوان :
نگاهي به تاريخ جهان
عنوان به زبان ديگر :
ص. ع. به انگليسي:Jawaherlal Nehru. Glimpses of world history ...
شرح پديد آور :
جواهر لعل نهرو
مترجم :
ترجمه محمود تفضلي
ويرايش :
[ويرايش 2]
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1351
مشخصات ظاهري :
3 ج. (1913) ص
عناوين ديگر :
ثبت: 1351
يادداشت :
چاپ هفتم اين كتاب در سال 1371 به چاپ رسيده است
موضوع :
تاريخ جهان -- ادبيات نوجوانان , تمدن -- تاريخ
شناسه هاي افزوده :
تفضلي، محمود، - .1365 مترجم
ردة اصلي :
909
شمارة كاتر :
ن854ن
تاريخ :
1351
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
سلطاني^d// , fazel^d2002/08/17 11:32:32 , fazel^d2002/08/18 08:17:07 , fazel^d2003/02/26 11:02:12 , fazel^d2003/03/01 08:40:26 , faraz^d2003/06/21 10:23:54 , faraz^d2003/06/21 10:45:12 , norouzi^d2004/08/11 14:11:01 , norouzi^d2004/10/30 08:10:32 , s.hovsepian^d2005/11/14 08:18:56 , k.doostan^d2005/11/14 11:14:53 , norouzi^d2005/11/23 08:47:37 , hamidi^d2009/02/02 09:36:04
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت