شماره ركورد :
8987
پديد آور :
نوفرستي، محمد
عنوان :
آمار در اقتصاد و بازرگاني
شرح پديد آور :
محمد نوفرستي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
[1363] - 1365
مشخصات ظاهري :
2 ج.: مصور، جدول، نمودار
فروست :
انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي؛ 194
يادداشت :
اين كتاب توسط انتشارات رسا نيز منتشر گرديده است ¶ فهرستنويسي براساس جلد دوم، چاپ 1365
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
آمار , آمار بازرگاني
ردة اصلي :
001
رده فرعي :
/422
شمارة كاتر :
ن811آ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
سلطاني^d// , alipour^d2003/05/18 10:08:50 , s.hovsepian^d2003/09/07 08:30:20 , faraz^d2003/11/04 09:59:16 , hamidi^d2003/11/15 11:35:52 , norouzi^d2004/06/14 20:29:51 , fazel^d2004/11/27 15:00:32 , fazel^d2004/11/28 08:03:40 , norouzi^d2004/12/22 11:26:14 , s.hovsepian^d2006/11/14 15:57:52 , s.hovsepian^d2008/02/16 15:07:26 , s.hovsepian^d2008/02/16 15:08:22 , ghadiri^d2008/03/02 13:22:28 , k.doostan^d2008/10/11 15:31:56 , s.hovsepian^d2009/01/19 08:33:37
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت