شماره ركورد :
89657
پديد آور :
شاركي، برايان ج.
Author :
Sharkey, Brian J
عنوان :
فيزيولوژي ورزش براي مربيان
شرح پديد آور :
تاليف برايان شاركي، استيون گسكيل
مترجم :
ترجمه فرهاد رحماني نيا، مريم بخشي، مريم ملايي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1387
مشخصات ظاهري :
400ص.: مصور، جدول، نمودار
عنوان به زبان اصلي :
عنوان اصلي: Sport physiology for coaches, c2006
موضوع :
ورزش -- اثر فيزيولوژيكي , ورزشكاران -- تعليم , ماهيچه ها -- توانمندي , مربيگري
شناسه هاي افزوده :
پ گسكيل، استيون اي.، 1952 - م. , پ رحماني نيا، فرهاد، 1343 - ،مترجم , ع
ردة اصلي :
612
رده فرعي :
/044
شمارة كاتر :
ش159ف
تاريخ :
1387
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت