شماره ركورد :
89633
پديد آور :
ون كرك، دونالد
Author :
.Van Kirk, Donald J
عنوان :
بررسي و بازسازي صحنه تصادفات رانندگي
شرح پديد آور :
تاليف: دونال دون كريك
مترجم :
ترجمه: هادي شيرزاد، شهرام نقدياني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1386
مشخصات ظاهري :
1 ج (بدون شماره گذاري): مصور
يادداشت :
عنوان اصلي: .Vehicular accident investigation and reconstruction, c2001 , اين كتاب تحت عنوان "تصادفات و عوارض آن و راههاي كنترل و پيشگيري" توسط انتشارات جهان جام جم در سال 1383 نيز منتشر شده است
موضوع :
رانندگي - حوادث - پي جويي , رانندگي - حوادث
شناسه هاي افزوده :
شيرزاد، هادي، 1328- ،مترجم ,
ردة اصلي :
363/
رده فرعي :
147
شمارة كاتر :
و792ب
تاريخ :
1386
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت