شماره ركورد :
89563
پديد آور :
معيري ، محمد حسن
تولد/وفات :
1288 - 1347.
عنوان :
منتخبي از سروده هاي رهي معيري
شرح پديد آور :
گردآورنده غلامرضا رضائيان
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1385
مشخصات ظاهري :
160ص
عناوين ديگر :
[كليات. برگزيده]
موضوع :
شعر فارسي - قرن 14
شناسه هاي افزوده :
رضائيان ، غلامرضا، 1334- ،گردآورنده ,
ردة اصلي :
8فا1/
رده فرعي :
62
شمارة كاتر :
م679م
تاريخ ورود اطلاعات :
1389/01/18
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت