شماره ركورد :
89552
پديد آور :
معيري، محمدحسين، 1288- 1347
عنوان :
ديوان رهي معيري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1387
مشخصات ظاهري :
440ص
موضوع :
شعر فارسي- قرن 14
ردة اصلي :
8فا1/
رده فرعي :
62
شمارة كاتر :
م679د
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت