شماره ركورد :
89388
پديد آور :
انتخابي، نرگس
عنوان :
راهنماي تلفظ زبان انگليسي
شرح پديد آور :
ترجمه و تدوين نرگس انتخابي، مصطفي شيرخان زاده
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1386
مشخصات ظاهري :
هشت، 171ص.: مصور
عناوين ديگر :
ص. ع. به انگليسي: ‎Nargues Entekhabi, Mustafa Shirkhan zadeh. A handbook of English pronunciation‬
يادداشت :
چاپ چهارم
موضوع :
زبان انگليسي-- تلفظ
شناسه هاي افزوده :
شيرخان زاده، مصطفي ,
ردة اصلي :
421/
رده فرعي :
55
شمارة كاتر :
الف853ر
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت