شماره ركورد :
89364
پديد آور :
مصلايي، عليرضا
عنوان :
جعل و تزوير در حقوق كيفري ايران
شرح پديد آور :
عليرضا مصلائي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1387
مشخصات ظاهري :
223ص
يادداشت :
چاپ سوم
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 222- 223 و همچنين به صورت زيرنويس
موضوع :
اسناد حقوقي- جعل , جعل امضاء , حقوق كيفري- ايران
ردة اصلي :
345/
رده فرعي :
550263
شمارة كاتر :
م619ج
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت