شماره ركورد :
89141
پديد آور :
مندور، محمد
عنوان :
في الميزان الجديد
شرح پديد آور :
محمد مندور
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1988
مشخصات ظاهري :
265ص
موضوع :
ادبيات عربي - تاريخ و نقد , ادبيات عربي - نقد و تفسير
ردة اصلي :
892/
رده فرعي :
709
شمارة كاتر :
م785ف
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت