شماره ركورد :
8885
پديد آور :
نرودا، پابلو، 1904 - 1973
عنوان :
بلنديهاي ماچوپيچو
شرح پديد آور :
پابلو نرودا
مترجم :
ترجمه فرامرز سليماني، احمد كريمي حكاك
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1362
مشخصات ظاهري :
69 ص.: مصور
عنوان به زبان اصلي :
Alturas de Macchu Picchu
موضوع :
شعر اسپانيايي -- قرن 20
شناسه هاي افزوده :
سليماني، فرامرز، مترجم , كريمي حكاك، احمد، مترجم
ردة اصلي :
861
رده فرعي :
/64
شمارة كاتر :
ن394ب
تاريخ :
1362
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
مر^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت