شماره ركورد :
88274
پديد آور :
مختاري اصفهاني، رضا
عنوان :
تاريخ تحولات اجتماعي راديو در ايران
شرح پديد آور :
رضا مختاري اصفهاني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1388
مشخصات ظاهري :
243ص
موضوع :
راديو - ايران -پخش , راديو - ايران - پخش
شناسه هاي افزوده :
صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. اداره كل پژوهش هاي راديو. گروه پژوهشي مطالعات فرهنگي , دانشگاه تهران. جهاد دانشگاهي دانشكده علوم اجتماعي
ردة اصلي :
384/
رده فرعي :
540955
شمارة كاتر :
م378ت
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت