شماره ركورد :
88222
عنوان :
جستارهايي در فلسفه دين
شرح پديد آور :
النر استامپ ...[و ديگران]
مترجم :
مترجم مرتضي فتحي زاده
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1380
مشخصات ظاهري :
205ص
كتابنامه :
كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع :
دين
شناسه هاي افزوده :
النر، استامپ , پلانتيجا، آلوين، نويسنده همكار , فتحي زاده، مرتضي، مترجم
ردة اصلي :
200/
رده فرعي :
1
شمارة كاتر :
ج427
تاريخ :
1380
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت