شماره ركورد :
8778
پديد آور :
سيكيروس، داويد آلفارو، 1896 - 1974
عنوان :
آشنايي با آثار داويد آلفاروسي كه ايروس
شرح پديد آور :
نوشته ماريود ميكلي
مترجم :
ترجمه از متن ايتاليائي مهناز شيبان
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1363
مشخصات ظاهري :
59 ص.: مصور (بخشي رنگي)، عكس
عناوين ديگر :
عنوان روي جلد: آشنايي با آثار داويد آلفاروسي كه ايروس: بررسي و تحليل زندگي و آثار يكي از نقاشان سبك اكسپره سيونيسم - رئاليزم مكزيك
عنوان به زبان اصلي :
David Alfaro siqueiros
موضوع :
آلفاروسيكه ايروس، داويد، 1896 - , نقاشيهاي مكزيكي
شناسه هاي افزوده :
ميكلي، ماريودو , شيبان، مهناز، مترجم
ردة اصلي :
759
رده فرعي :
/972
شمارة كاتر :
آ745م
تاريخ :
1363
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
رضواني 924^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت