شماره ركورد :
87527
پديد آور :
بلام، آرلن، 1945-
عنوان :
جايي براي زنان بر روي قله آناپورنا
شرح پديد آور :
نوشته آرلن بلام
مترجم :
ترجمه رحيم دانايي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1383
مشخصات ظاهري :
229ص.: مصور
عنوان به زبان اصلي :
Annapurna, a womanʹs place
موضوع :
كوهنوردي- نپال- آناپورنا , زنان كوهنورد- ايالات متحده- سرگذشتنامه , آناپورنا- سير و سياحت
شناسه هاي افزوده :
دانايي، رحيم، 1333- ، مترجم
ردة اصلي :
796
رده فرعي :
/522
شمارة كاتر :
ب633ج
تاريخ :
1383
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.soltani^d2009/06/22 11:42:44
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت