شماره ركورد :
87292
پديد آور :
نامس، ويليام
عنوان :
هنر و مهارت موردنويسي
شرح پديد آور :
نويسندگان ويليام نامس، مارگارت نامس
مترجم :
مترجمان ابراهيم گلشن، كوروش محمد خراساني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1386
مشخصات ظاهري :
ك، 336ص
عنوان به زبان اصلي :
The art & Craft of Case Writing, 2nd ed, c
موضوع :
نمونه پژوهشي , كتاب هاي در سي- نويسندگي
شناسه هاي افزوده :
نامس، مارگارت ج. 1947- م , گلشن، ابراهيم، 1345- ،مترجم
ردة اصلي :
371
رده فرعي :
/39
شمارة كاتر :
ن226ه
تاريخ :
1386
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
norouzi^d2009/05/27 12:38:42
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت