شماره ركورد :
87267
پديد آور :
ويكاس، جان، 1947- م
عنوان :
خودآموز جامع Access 2003 [اكسس2003]
شرح پديد آور :
جان ويكاس
مترجم :
ترجمه اميرحسين رضوي، مليحه دهقان، معصومه حزين
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1384
مشخصات ظاهري :
861 ص.: جدول، نمونه، نمودار، +لوح فشرده
عنوان به زبان اصلي :
Microsoft office access 2003 insid out
موضوع :
پايگاه هاي اطلاعاتي- مديريت , اكسس مايكروسافت
شناسه هاي افزوده :
رضوي، اميرحسين، 1351- ،مترجم , دهقان، مليحه،1354- ،مترجم , حزين، معصومه، مترجم
ردة اصلي :
005
رده فرعي :
/7565
شمارة كاتر :
و913خ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
norouzi^d2009/05/27 08:46:25 , norouzi^d2009/05/30 14:41:30
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت