شماره ركورد :
8723
پديد آور :
مهرين، مهرداد، 1310 -
عنوان :
دائره المعارف: اطلاعات عمومي
شرح پديد آور :
تاليف مهرداد مهرين
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1362
مشخصات ظاهري :
دوازده، 836 ص.: مصور، نمونه، عكس
عناوين ديگر :
عنوان ديگر: اطلاعات عمومي
كتابنامه :
كتابنامه: ص. هشت؛ به صورت زيرنويس
موضوع :
دائره المعارفها و واژه نامه ها , اطلاعات عمومي
ردة اصلي :
039
شمارة كاتر :
م887د
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
ش^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت