شماره ركورد :
87195
پديد آور :
رضايي، فريدون، 1352-
عنوان :
آموزش گام به گام ويندوز Vista (ويستا)
شرح پديد آور :
تاليف فريدون رضايي؛ نويد ياريان
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1385
مشخصات ظاهري :
160 ص.: مصور
موضوع :
ويندوز مايكروسافت , سيستمهاي عامل( كامپيوتر)
شناسه هاي افزوده :
ياريان، نويد، 1354-
ردة اصلي :
005
رده فرعي :
/446
شمارة كاتر :
ر 574
تاريخ :
آ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
norouzi^d2009/05/23 13:43:31 , norouzi^d2009/05/24 06:58:05
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت