شماره ركورد :
86760
پديد آور :
چشمي، آتنا، 1363-
عنوان :
راز يك زندگي (نگاهي نو به شعر فروغ)
شرح پديد آور :
آتنا چشمي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1387
مشخصات ظاهري :
60ص
موضوع :
فرخزاد، فروغ، 1313- 1345- نقد و تفسير , شعر فارسي- قرن 14- تاريخ و نقد
ردة اصلي :
8فا1
رده فرعي :
/62
شمارة كاتر :
ف428چ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.soltani^d2009/04/28 08:50:09 , k.doostan^d2009/06/15 15:41:04
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت