شماره ركورد :
85786
پديد آور :
نايدو، ام، اس،
عنوان :
مهندسي فشار قوي
شرح پديد آور :
تاليف M. S. Naidu[ام. اس. نايدو]، V Kamaraju[وي. كاماراجو]
مترجم :
ترجمه مجيد گندمكار
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1386
مشخصات ظاهري :
610ص.: مصور، جدول، نمودار
عنوان به زبان اصلي :
High voltage engineering
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
برق- مهندسي , فشارقوي (برق)
شناسه هاي افزوده :
كاماراجو، وي , گندمكار، مجيد، 1352- ، مترجم
ردة اصلي :
621
رده فرعي :
/31
شمارة كاتر :
ن254م
تاريخ :
1386
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2008/11/17 08:49:04 , s.hovsepian^d2008/11/17 08:49:36
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت