شماره ركورد :
85630
پديد آور :
گاسيوروويچ، استيون، 1928-
عنوان :
فييزيك كوانتومي
شرح پديد آور :
تاليف استفان گاسيوروويچ
مترجم :
ترجمه جميل آريايي، محمد رضا مطلوب
ويرايش :
ويرايش 2
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1386
مشخصات ظاهري :
نه، 547 ص.: مصور، نمودار
عنوان به زبان اصلي :
Quantum physics
يادداشت :
اين كتاب ترجمه ويرايش دوم از متن اصلي ميباشد
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
كوانتوم
شناسه هاي افزوده :
مطلوب، محمد رضا، 1329- ، مترجم
ردة اصلي :
530
رده فرعي :
/12
شمارة كاتر :
گ159ف
تاريخ :
1386
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2008/10/18 08:08:53
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت