شماره ركورد :
84411
پديد آور :
الفي ، اسامه
عنوان :
عوامل قيام الحضارات و انهيارها في القران الكريم
شرح پديد آور :
اسامه الالفي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1427ق = 2006م
مشخصات ظاهري :
230ص
كتابنامه :
كتاب نامه : ص 223 - 225 ، همچنين به صورت زير نويس
موضوع :
قرآن و اجتماع , قرآن و جنگ , قرآن و اقتصاد
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/159
شمارة كاتر :
الف729ع
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
montazer^d2008/03/09 10:02:30
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت