شماره ركورد :
83907
پديد آور :
مانهايم، كارل، 1893- 1947م
عنوان :
دموكراتيك شدن فرهنگ
شرح پديد آور :
كارل مانهايم
مترجم :
ترجمه پرويزاجلالي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1386
مشخصات ظاهري :
117 ص
كتابنامه :
كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع :
فرهنگ , دموكراسي
شناسه هاي افزوده :
اجلالي، پرويز، 1330- مترجم
ردة اصلي :
306
شمارة كاتر :
م179د
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2008/02/06 10:32:02 , s.hovsepian^d2008/02/06 10:42:44
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت