شماره ركورد :
83693
پديد آور :
گايتون، آرتور
عنوان :
فيزيولوژي پزشكي گايتون- هال
شرح پديد آور :
[آرتور گ ايتون , جان ادوارد هال]
مترجم :
ترجمه و ويرايش حوري سپهري
ويرايشگر :
با مقدمه و زيرنظر علي حائري روحاني
ويرايش :
ويرايش يازدهم
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1386
مشخصات ظاهري :
ج.: مصور
عنوان به زبان اصلي :
Tetbook of medical physiology
موضوع :
انسان- فيزيولوژي , فيزيولوژي بيماريها
شناسه هاي افزوده :
هال، جان ادوارد، 1946- , سپهري، حوري، 1318-
ردة اصلي :
612
شمارة كاتر :
گ212ف
تاريخ :
1386
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2008/01/05 09:35:23
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت