شماره ركورد :
83291
پديد آور :
اشراقي، آرمان
تولد/وفات :
،1359-
عنوان :
زبان عمومي كارشناسي ارشد كليه گرايشهاي مديريت ( بازرگاني - صنعتي - دولتي - فناوري اطلاعات (IT) - تكنولوژي - مالي - اجرايي MBA ) ...
شرح پديد آور :
مولف آرمان اشراقي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1384
مشخصات ظاهري :
174 ص.
عناوين ديگر :
عنوان پشت جلد به انگليسي: Arman Eshraghi . General English for masters ... , عنوان ديگر: زبان عمومي كارشناسي ارشد كليه گرايشهاي مديريت - حسابداري - اقتصاد
يادداشت :
چاپ نهم: 1391
موضوع :
زبان انگليسي - آزمون‌ها و تمرين‌ها(عالي)
شناسه هاي افزوده :
ع , ع: زبان عمومي كارشناسي ارشد كليه گرايشهاي مديريت - حسابداري - اقتصاد
ردة اصلي :
378
رده فرعي :
/1664
شمارة كاتر :
الف553ز
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
norouzi^d2007/11/24 15:12:56
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت