شماره ركورد :
82808
پديد آور :
كنگره ملي مهندسي عمران (دومين: 1384: تهران)
عنوان :
مجموعه مقالات دومين كنگره ملي مهندسي عمران 20- 22 ارديبهشت 1384: گرايش راه و ترابري: مهندسي حمل و نقل ، مهندسي راه و ترابري
شرح پديد آور :
تهيه و تنظيم: محمود عامري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1384
مشخصات ظاهري :
ن، 366 ص.: مصور، جدول، نمودار
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
راه و ساختمان- كنگره ها , راهها- مهندسي- كنگره ها
شناسه هاي افزوده :
عامري، محمود، 1332-
ردة اصلي :
624
شمارة كاتر :
ك751م
تاريخ :
1384
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2007/10/28 06:47:59
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت