شماره ركورد :
82396
پديد آور :
برجي، يعقوبعلي، 1337-
عنوان :
ولايت فقيه در انديشة فقيهان
شرح پديد آور :
يعقوبعلي برجي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1385
مشخصات ظاهري :
شش، 426 ص.: مصور، جدول
فروست :
سمت؛ 1020: الهيات (فقه و مباني حقوق اسلامي؛ 9
عناوين ديگر :
عنوان پشت جلد به انگليسي: Jurisprudentʹs perspective on velayat- e- Fagih
كتابنامه :
كتابنامه: ص [417]- 426 و همچنين به صورت زيرنويس
موضوع :
ولايت فقيه , فقيهان- نظريه در باره ولايت فقيه , مجتهدان وعلما- نطريه در باره ولايت فقيه
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/45
شمارة كاتر :
ب429و
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2007/10/02 10:06:19 , s.hovsepian^d2009/02/08 08:51:43
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت