شماره ركورد :
82202
پديد آور :
ميندل، ارل
عنوان :
نقش موثر ويتامين ها و مواد معدني در پيشگيري و درمان بيماري ها
شرح پديد آور :
نويسنده ارل مندل
مترجم :
مترجم يوسف اوطميشي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1386
مشخصات ظاهري :
407 ص.: مصور، جدول
عنوان به زبان اصلي :
new vitamin bible
كتابنامه :
كتابنامه: ص [381]- 391
موضوع :
ويتامين ها , ويتامين ها در تغذيه انسان , ويتامين ها- اثر فيزيولوژيكي , سلامتي
شناسه هاي افزوده :
اوطميشي، يوسف، 1318- ،مترجم
ردة اصلي :
612
رده فرعي :
/399
شمارة كاتر :
م985ن
تاريخ :
1386
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2007/09/24 11:56:10
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت