شماره ركورد :
80792
پديد آور :
فرجي، حميد، 1343-
عنوان :
قواعد اصول فقه: دوره مختصر و جامع علم اصول فقه ويژه دانشجويان و دانشگاهيان 500 تست اصول فقه 1- كليه سئوالات آزمون كانون وكلاي دادگستري 1384- 1372 2-...
شرح پديد آور :
مولف: حميد فرجي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1381
مشخصات ظاهري :
388ص
يادداشت :
چاپ دوم: 1385
كتابنامه :
كتابنامه: [359]- 360
موضوع :
وكالت (فقه)- آزمونها و تمرينها , اصول فقه , اصول فقه- آزمونها و تمرينها , دانشگاهها و مدارس عالي- ايران- آزمونها
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/372
شمارة كاتر :
ف384ق
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
rezvani^d2007/06/11 15:18:54
شابك :
9647044143
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت