شماره ركورد :
80157
پديد آور :
مستحسن، عبدالله، 1321
عنوان :
ولايت غريب
شرح پديد آور :
تاليف عبدالله مستحسن
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1380
مشخصات ظاهري :
616 ص
موضوع :
ولايت , ولايت- جنبه هاي قرآني
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/45
شمارة كاتر :
م527و
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2007/04/23 09:37:06
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت