شماره ركورد :
79863
پديد آور :
قدسي، عليرضا، 1349-
عنوان :
آمار و احتمال
عنوان به زبان ديگر :
پشت جلد به انگليسي: Statistics & Probability
شرح پديد آور :
عليرضا قدسي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1385-
مشخصات ظاهري :
ج.: جدول، نمودار
فروست :
دانشگاه تربيت معلم سبزوار؛ 31
عناوين ديگر :
عنوان روي جلد: آمار و احتمال: براي دانشجويان رشته هاي رياضي، آمار و مهندسي شامل حل سئوالات آزمون هاي كارشناسي ارشد رياضيات كاربردي
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
آمار رياضي- راهنماي آموزشي(عالي) , احتمالات- راهنماي آموزشي (عالي) , آمار رياضي- مسائل، تمرينها و غيره , احتمالات- مسائل، تمرينها وغيره(عالي)
ردة اصلي :
519
رده فرعي :
/5076
شمارة كاتر :
ق434آ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
rezvani^d2007/04/09 15:18:52
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت