شماره ركورد :
79049
پديد آور :
ناردو، دان، 1948- م
عنوان :
يونان باستان
شرح پديد آور :
دان ناردو
مترجم :
ترجمه مهدي حقيقت خواه
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1383
مشخصات ظاهري :
149ص.: مصور، نقشه
فروست :
مجموعه تاريخ جهان
عنوان به زبان اصلي :
Ancient greece, c1994
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 139- 143
موضوع :
يونان- تمدن- از آغاز تا 146 ق. م , يونان- تاريخ- از آغاز تا 146 ق.م
شناسه هاي افزوده :
حقيقت خواه، مهدي، 1326- ، مترجم
ردة اصلي :
938
شمارة كاتر :
ن142ي
تاريخ :
1383
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
rezvani^d2007/01/20 14:04:42
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت