شماره ركورد :
78701
پديد آور :
قاسمي، محمد علي
عنوان :
فقيهان امامي و عرصه هاي ولايت فقيه
شرح پديد آور :
محمد علي قاسم و همكاران
ويرايشگر :
زير نظر صدق لاريجاني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1384
مشخصات ظاهري :
2ج.
فروست :
سلسله مباحث ولايت فقيه؛ 4
كتابنامه :
كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع :
ولايت فقيه , فقيهان شيعه- نظريه در باره ولايت فقيه
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/45
شمارة كاتر :
ق199ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2006/12/24 15:19:34
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت