شماره ركورد :
77727
پديد آور :
حائري يزدي، محمد حسن، 1334-
عنوان :
وقف در فقه اسلامي و نقش آن درشكوفايي اقتصاد اسلامي
شرح پديد آور :
محمد حسن حائري يزدي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1380
مشخصات ظاهري :
494ص
كتابنامه :
كتابنامه:ص. [447]- 456 و همچنين به صورت زيرنويس
موضوع :
وقف , اسلام و اقتصاد
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/372
شمارة كاتر :
ح263و
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
k.doostan^d2006/11/01 08:08:29
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت