شماره ركورد :
76926
پديد آور :
گج، پولين
عنوان :
خانه اوهام
شرح پديد آور :
پولين گج
مترجم :
ترجمه بهارة ح. جواهري
ويرايشگر :
ويراستار محمد حسيني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1384
مشخصات ظاهري :
471 ص
عنوان به زبان اصلي :
La vengeance du scorpion
موضوع :
داستان هاي آمريكايي- قرن 20
شناسه هاي افزوده :
جواهري، بهاره، 1348- ،مترجم
ردة اصلي :
813
رده فرعي :
/54
شمارة كاتر :
گ237خ
تاريخ :
1384
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2006/09/12 11:01:13
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت