شماره ركورد :
76223
پديد آور :
مسرت، حسين،1339 -
عنوان :
پيشواي آزادي، زندگي و شعر فرخي يزدي
شرح پديد آور :
پژوهش و نگارش حسين مسرت
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1384
مشخصات ظاهري :
752 ص
فروست :
چهره هاي شعر معاصر ايران؛ 21
كتابنامه :
كتابنامه: ص 655- 688 و همچنين به صورت زيرنويس
موضوع :
فرخي يزدي، محمد، 1267- 1318- نقد و تفسير , شعرفارسي- قرن 14- تاريخ نقد
شناسه هاي افزوده :
عنوان:زندگي و شعر فرخي يزدي
ردة اصلي :
8فا1
رده فرعي :
/6
شمارة كاتر :
ف454م
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2006/06/14 09:05:21 , norouzi^d2008/02/12 15:53:26 , norouzi^d2009/05/09 10:04:17 , norouzi^d2009/05/11 07:27:18
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت