شماره ركورد :
76077
پديد آور :
ياوري، حسين
عنوان :
فلزكاري
شرح پديد آور :
نوشته حسين ياوري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1380
مشخصات ظاهري :
157 ص.: م صور
يادداشت :
چاپ سوم در سال 1391 توسط انتشارات سوره مهر با تعداد صفحات [142] منتشر شده است.
كتابنامه :
كتابنامه: ص 157
موضوع :
فلزكاري
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
671
شمارة كاتر :
ي29ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2006/05/30 15:58:40 , norouzi^d2006/06/24 15:33:01
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت