شماره ركورد :
75991
عنوان :
جامعه فرهنگ (مجموعه مقالات)
شرح پديد آور :
نعمت الله موسي پ ور...[وديگران]
گردآورنده :
گردآوري و تنظيم روح انگيز روزبهاني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1380
مشخصات ظاهري :
3ج.: مصور، جدول
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
فرهنگ- مقاله ها وخطابه ها , جامعه شناسي- مقاله ها وخطابه ها , مقاله هاي فارسي- قرن 14- مجموعه ها
شناسه هاي افزوده :
موسي پور، نعمت الله , فردرو، محسن، 1336-
ردة اصلي :
306
شمارة كاتر :
ج174
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2006/05/27 15:04:17
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت