شماره ركورد :
75305
پديد آور :
طاهري خرم آبادي، حسن
عنوان :
پاسخ به شبهات وهابيت
شرح پديد آور :
مولف حسن طاهري خرم آبادي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1384
مشخصات ظاهري :
فروست :
دفتر انتشارات اسلامي؛ 1141، 1142
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
وهابيه- دفاعيه ها و رديه ها
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/416
شمارة كاتر :
ط297پ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
k.doostan^d2006/04/22 17:00:41
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت