شماره ركورد :
75037
پديد آور :
مقدسي، كوروش
عنوان :
مرجع برنامه نويسان Visual basic براي استفاده از توابع Crfystal report, APIو SQL DMO
شرح پديد آور :
تاليف كورش م قدسي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1384
مشخصات ظاهري :
344 ص.: مصور
موضوع :
ويژوال بيسيك مايكروسافت , بيسيك (زبان برنامه نويسي كامپيوتر)
ردة اصلي :
005
رده فرعي :
/268
شمارة كاتر :
م722م
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2006/04/08 11:33:44
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت