شماره ركورد :
74984
پديد آور :
پورنقاش تهراني، سعيد
عنوان :
داروها و رفتار
شرح پديد آور :
سعيد پورنقاش تهراني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1383
مشخصات ظاهري :
يازده، 187 ص.: مصور، جدول، نمودار
فروست :
سمت؛ 864: روانشناسي؛ 39
عناوين ديگر :
ص. ع. به انگليسي: Drugs and behavior
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
داروها- عوارض جانبي , داروها- اثر متقابل , داروها- اثر فيزيولوژيكي , داروشناسي عصبي
ردة اصلي :
615
رده فرعي :
/7045
شمارة كاتر :
پ775د
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2006/03/18 09:36:18
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت