شماره ركورد :
74924
پديد آور :
گايتون، آرتور
عنوان :
فيزيولوژي پزشكي
شرح پديد آور :
تاليف آرتور گايتون , جان هال
مترجم :
ترجمه فرخ شادان
ويرايش :
ويرايش يازدهم
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1384
مشخصات ظاهري :
2ج.: مصور، جدول
عنوان به زبان اصلي :
Textbook of medical physiology, 11 th ed , c2006
موضوع :
انسان- فيزيولوژي , فيزيولوژي بيماريها
شناسه هاي افزوده :
شادان، فرخ، 1315- ، مترجم
ردة اصلي :
612
شمارة كاتر :
گ212ف
تاريخ :
1384
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
rezvani^d2006/03/15 09:03:21
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت