شماره ركورد :
74530
پديد آور :
راسل، رابرت، 1946
عنوان :
فيزيك، فلسفه و الاهيات
شرح پديد آور :
ويراستاران رابرت ج راسل , ويليام اشتوگير , جرج و. كونيه
مترجم :
مترجم همايون همتي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1384
مشخصات ظاهري :
716 ص
عنوان به زبان اصلي :
Physics, philosophy and theology a common quest for undestanding
كتابنامه :
كتابنامه: ص [711]- 716
موضوع :
علم و دين , كيهانشناسي , كوانتوم , شناخت (فلسفه)
شناسه هاي افزوده :
اشتوگر، ويليام , همتي، همايون، 1338- ،مترجم
ردة اصلي :
215
رده فرعي :
/2
شمارة كاتر :
ر211ف
تاريخ :
1384
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2006/02/22 15:31:35 , s.hovsepian^d2006/08/01 11:41:07 , rezvani^d2007/06/27 15:22:52
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت