شماره ركورد :
72436
پديد آور :
گريفين، جسپر
عنوان :
ويرژيل
شرح پديد آور :
جسپر گريفين
مترجم :
مترجم عبدالله كوثري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1377
مشخصات ظاهري :
160ص
فروست :
بنيانگذاران فرهنگ امروز؛ 40
عنوان به زبان اصلي :
Virgil
موضوع :
ويرژيل، 1907ق.م. نقد و تفسير , ويرژيل، 1907ق- تايژ , روم در ادبيات
شناسه هاي افزوده :
كوثري، عبدالله، مترجم
ردة اصلي :
873
رده فرعي :
/01
شمارة كاتر :
و878گ
تاريخ :
1377
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2005/06/29 09:52:11 , s.hovsepian^d2006/08/30 12:37:58 , rezvani^d2006/09/06 14:54:48
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت