شماره ركورد :
71674
پديد آور :
اوستر، پل، 1947-
عنوان :
شهر شيشه اي
شرح پديد آور :
پل استر
مترجم :
ترجمه ي شهرزاد لولاچي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1383
مشخصات ظاهري :
203 ص
فروست :
ادبيات امروز، رمان؛ 15
عنوان به زبان اصلي :
City of Glass
موضوع :
داستان هاي آمريكايي- قرن 20 م
شناسه هاي افزوده :
لولاچي، شهرزاد، 1352- ،مترجم
ردة اصلي :
813
رده فرعي :
/54
شمارة كاتر :
الف931ش
تاريخ :
1383
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2005/04/18 08:57:54
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت