شماره ركورد :
71251
عنوان :
جدول ساخت تيرچه هاي فلزي با جان باز (كرميت)
شرح پديد آور :
مولف دفتر فني شركت كرميت پارس
مترجم :
به نظارت محمد جعفر كرمي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1382
مشخصات ظاهري :
196 ص.: مصور، جدول، نمودار
عناوين ديگر :
عنوان روي جلد: جداول تيرچه هاي فولادي با جان باز (كرميت)
موضوع :
تيرچه هاي فولادي- جدولها و نمودارها
شناسه هاي افزوده :
كرمي، محمد جعفر، 1329-
ردة اصلي :
624
رده فرعي :
/17723
شمارة كاتر :
ج317
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
rezvani^d2005/01/19 15:01:01
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت